månadsarkiv: augusti 2014

Guldklocka efter lång och trogen tjänst

I Sverige finns en tradition av att belöna lång och trogen tjänst med en guldklocka. Från början uppkom traditionen inom den offentliga sektorn, där statsanställda belönades med en guldklocka efter en lång karriär. För en statsanställd är gränsen för att uppnå en guldklocka 30 år, men numera är det också en vanligt förekommande gåva inom den privata sektorn. Där är gränsen något lägre och riktmärket brukar vara 25 år.

Som alternativ till en guldklocka kan också en prydnadspjäs eller medaljen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. Medaljen delas ut till en person som har skött sitt arbete oklanderligt i statens tjänst under 30 år. Medaljen delas ut av Arbetsgivarverket.

Visa uppskattning det viktigaste

Frågan är hur relevanta guldklockorna och det som de symboliserar numera är. Trenden på arbetsmarknaden är att allt mer gå mot en rörlig marknad, där människor oftare byter yrke och arbetsgivare än tidigare. Med en tradition av att bli långvarig hos en arbetsgivare, som fanns under 1900-talet var traditionen med guldklockor anpassade efter detta, men i dagsläget känns 25 år som en alldeles för lång evighet för många arbetstagare.

Så det vi kan fundera på är huruvida guldklockan kommer att leva vidare? Och vilka företag har kvar traditionen? En undersökning i tidningen Kollega från 2013, visar på lite olika traditioner inom ett antal större svenska företag. Hos företag som till exempel Fortum, Astra Zeneca och Ica lever traditionen med guldklocka vidare, medan företag som Svenska Spel, Ikea och Schenker delar ut någon annan form av present eller uppskattning vid antingen jämna födelsedagar eller 25 år på företaget.

Thomas Sabo

Enigheten bland de som deltog i undersökningen är ändå att lång tid i företaget ska premieras på ett eller annat. Sedan behöver det inte vara med en guldklocka från till exempel Thomas Sabo, men någon form av present är på sin plats för att visa att personen som har arbetat lång tid i samma företag uppskattas. Kanske är det dags att utmana gamla traditioner och istället använda fantasin för att skapa nya traditioner som på samma sätt kan uppskatta nit och redlighet.