Guldklocka efter lång och trogen tjänst

I Sverige finns en tradition av att belöna lång och trogen tjänst med en guldklocka. Från början uppkom traditionen inom den offentliga sektorn, där statsanställda belönades med en guldklocka efter en lång karriär. För en statsanställd är gränsen för att uppnå en guldklocka 30 år, men numera är det också en vanligt förekommande gåva inom den privata sektorn. Där är gränsen något lägre och riktmärket brukar vara 25 år.

Som alternativ till en guldklocka kan också en prydnadspjäs eller medaljen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. Medaljen delas ut till en person som har skött sitt arbete oklanderligt i statens tjänst under 30 år. Medaljen delas ut av Arbetsgivarverket.

Visa uppskattning det viktigaste

Frågan är hur relevanta guldklockorna och det som de symboliserar numera är. Trenden på arbetsmarknaden är att allt mer gå mot en rörlig marknad, där människor oftare byter yrke och arbetsgivare än tidigare. Med en tradition av att bli långvarig hos en arbetsgivare, som fanns under 1900-talet var traditionen med guldklockor anpassade efter detta, men i dagsläget känns 25 år som en alldeles för lång evighet för många arbetstagare.

Så det vi kan fundera på är huruvida guldklockan kommer att leva vidare? Och vilka företag har kvar traditionen? En undersökning i tidningen Kollega från 2013, visar på lite olika traditioner inom ett antal större svenska företag. Hos företag som till exempel Fortum, Astra Zeneca och Ica lever traditionen med guldklocka vidare, medan företag som Svenska Spel, Ikea och Schenker delar ut någon annan form av present eller uppskattning vid antingen jämna födelsedagar eller 25 år på företaget.

Thomas Sabo

Enigheten bland de som deltog i undersökningen är ändå att lång tid i företaget ska premieras på ett eller annat. Sedan behöver det inte vara med en guldklocka från till exempel Thomas Sabo, men någon form av present är på sin plats för att visa att personen som har arbetat lång tid i samma företag uppskattas. Kanske är det dags att utmana gamla traditioner och istället använda fantasin för att skapa nya traditioner som på samma sätt kan uppskatta nit och redlighet.

konferenslokal

Konferens om ditt varumärke

Att ta fram ett nytt varumärke eller koncept för en arbetsmetod kan ta tid och ett bra tips är att åka iväg med företaget och i lugn och ro samtala kring framtiden. Här kommer ett kort inlägg om att planera konferens.

Att planera en konferens är en stressig uppgift men valet av var den ska hållas är det viktigaste du kommer att göra. Syftet med konferenser är att samla alla involverade och diskutera viktiga frågor och problem. Att hitta en plats som på alla sätt passar för detta syfte och som kan sätta rätt stämning är den viktigaste sak du kommer att göra i den stressiga processen som uppgiften att planera en konferens utgör.

Att ha konferens i Stockholm är ofta bra då många huvudkontor är belägna i huvudstaden. Havet är nära och att placera konferensen på en ö bidrar till en fridfull miljö och öppnar upp dina kollegor.

Planering

Planering är a och o för en lyckad konferens. Så underskatta inte tiden det tar att anordna, var ute i god tid. Chansen för att dina medarbetare kan är större och även chansen att få den lokal du vill ha. Här är några saker att tänka på när man ska anordna en konferens:

Lokalen

Vad är syftet med just denna konferensen? Vilken typ av miljö kompletterar det syftet? Kanske är det storstadspuls eller som ovan en rofylld helg vid havet. Hur många är ni? Hur stor lokal behöver ni? Vad för typ av aktiviteter har du tänkt dig utöver möten? Det är mycket att fundera på. Det finns konferenstjänster som kan hjälpa dig vid behov.

Förslag: Essinge Konferenscenter

Agendan

Du måste kolla upp hur ni tar er snabbast och smidigast till destinationen. Samlas en stund innan avfärd. Det blir en mjukstart och du kan lite smått presentera huvudpunkterna för helgen. Samtidigt som risken för att de som släntrar in sent helt missar avfärd.

Konferensdagarna bör vara tydligt planerade och så mycket som möjligt följas under helgen. När och vad serveras till mat och fika. Se till att alla har koll på agendan. Håller du er till tiderna och aktiviteterna ger det deltagarna tilliten till dig så att de kan fokusera på innehållet.

Lämna pauser mellan aktiviteterna. Bjud på frukt, mackor eller fika och låt deltagarna gå ut och ta frisk luft. Gärna en längre rast också. Att umgås intensivt i grupp tar på krafterna och liten egentid behöver alla. Men glöm inte att vara noga med tiderna som gäller.

Dokumentation och reflektion

Bara för att konferensen har tagit slut betyder inte det att händelserna och lärdomarna ska glömmas bort. Ha en kamera med under konferensen för att hålla minnen vid liv. Prata med deltagarna, enskilt och i grupp. Reflektera över vad ni har lärt er, om ni nådde era mål och levde upp till förväntningarna. Vad skulle ni kunna förbättra till nästa konferens?